Home / Informacje / Wysyłka i płatności

Wysyłka i płatności

Dostawa

 1. Ryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym w serwisie avarsiholding.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone z Drukarnią.
 3. Wszelkie zamówienia, które ze względu na swoje właściwość, wagowo-gabarytowe są kwalifikowane jako przesyłki niestandardowe - są wyceniane indywidualnie.
 4. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej
 5. Osobisty odbiór produktów jest możliwy w siedzibie Drukarni wyłącznie po uzgodnieniu z Drukarnią.
 6. Drukarnia, dołącza do przesyłki dowód zakupu obejmujący dostarczane Produkty lub wysyła go droga mailową.
 7. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednakże Drukarnia zastrzega sobie prawo do wysyłania poszczególnych produktów osobno.
 8. W przypadku, gdy dostarczenie towaru lub grupy produktów nie jest możliwe, Drukarnia zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kupującego. Jeżeli Kupujący zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych

Płatności i ceny

 1. Ceny wyrażone są w kwotach netto w złotych polskich.
 1. Płatności za towary można dokonywać  w formie:
  1. przedpłaty bezpośrednio na rachunek Drukarni INGBPLPW PL 50 1050 1911 1000 0097 4557 8683, w tytule przelewu wpisując nr zamówienia,
  2. lub w systemie bezpiecznej płatności internetowej.
 2. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.