Home / Informacje / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych firmę:  Avarsi Holding Mateusz Sikorski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przy Gazowni 15 gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego avarsiholding.pl
 2. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania następujących danych osobowych Kupujących: nazwisko i imię, nazwa, adres zamieszkania, pobytu lub siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu: należyte wykonanie zawieranych umów, rozpatrywanie reklamacji.
 4. Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.
 5. Dane osobowe Kupującego są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 6. Wyrażając zgodę Kupujący jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Serwisie Internetowym avarsiholding.pl.
 7. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność poprzez system płatności zintegrowanej, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA (PayPro)– Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887,
 8. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych czytaj w Polityce Prywatności.

PLIKI „COOKIES" i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Co to jest polityka prywatności i kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy avarsiholding.pl.

Korzystanie przez użytkownika z naszego serwisu oznacza akceptacje zasad zawartych w polityce prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu (RODO) jest firma Avarsi Holding Mateusz Sikorski, mająca siedzibie w Zielonej Górze 65-001  przy ulicy Przy Gazowni 15.Telefon: (+48) 68 320 01 49 , E-mail: kontakt@avarsiholding.pl

Serwis avarsiholding.pl ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony danych korzysta z SSL. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

 1. Pliki cookie

Serwis Internetowy avarsiholding.pl informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Serwisem Internetowym avarsiholding.pl), możliwe do odczytania przez Serwis Internetowy avarsiholding.pl. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Serwis Internetowy avarsiholding.pl w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Serwisu Internetowego Avarsiholding.pl w celu dostosowania wyglądu Serwisu Internetowego avarsiholding.pl do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu Internetowego avarsiholding.pl, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących.

Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies. Aby zablokować pliki cookies: W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies” W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć „spanner icon”, „settings”, „under the bonnet”, „content settings” i wtedy wybrać “Block sites from setting any data” W wyszukiwarce Firefox kliknąć “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i kliknąć opcję nie śledź lub podobną. W wyszukiwarce Safari kliknąć „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję. Telefony komórkowe- otwórz internet, wybierz „ustawienia”, „prywatność” i przejdź do ustawień cookie. 

UWAGA: zablokowanie wszystkich cookies może powodować spowolnienie w ładowaniu lub niepoprawne działanie stron internetowych. 

 1. Jakie dane zbieramy ?

W sytuacji w której NIE dokonują Państwo zakupów w naszym serwisie gromadzimy jedynie dane dostępowe w logach serwera gdyż są one niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony internetowej.:

- Adres odwiedzanej strony internetowej

- Data i godzina dostępu

- Ilość danych przesłanych w bajtach

- Miejsce, z którego przybyłeś na stronę

- Używana przeglądarka

- Używany system operacyjny

- Używany adres 

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, wynikające z konieczności zapewnienia stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

W sytuacji w której decydują się Państwo na dokonanie zakupów - gromadzimy dane osobowe przekazane nam przez Kupującego dobrowolnie podczas składania zamówienia. Dane osobowe o których mowa są niezbędne do wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, przetwarzanie danych Kupującego zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach księgowych i podatkowych dane zostaną całkowicie usunięte, o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznej zgody na dalsze korzystanie z tych danych w celach marketingowych. Dane które przetwarzamy to :

- Imię i nazwisko

- Telefonu

- Adres dostawy

- Adres e-mail

- NIP oraz nazwa firmy

W sytuacji w której wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych, wyrażając chęć bycia informowanym o bonach, promocjach, rabatach oraz nowościach dostępnych na naszej stronie internetowej.

- Adres e-mail

- Imię i nazwisko

Zgodę takową może Kupujący każdorazowo wycofać wysyłając nam stosowną informację na adres:  kontakt@avarsiholding.pl lub korzystając z odpowiedniego linka umieszczonego w newsletterze.

W sytuacji w której zdecydują się Państwo na wystawienie opinii w naszym serwisie przy jednoczesnym podaniu danych osobowych - Państwa dane będą uwidocznione i dostępne publicznie w zakładce opinie.

 1. Analiza Internetowa

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych („Dostawcy usług analitycznych”) takich jak np. Google Universal Analytics, Google AdWords, Google AdWords Remarketing, Facebook Custom Audience pomagają nam one analizować sposób, w jaki użytkownicy wykorzystują nasze Usługi oraz mierzyć ruch na witrynie internetowej i tendencje dotyczące korzystania z Usług. Informacje wygenerowane przez przeglądarkę internetową lub urządzenie Użytkownika na temat jego korzystania z naszych Usług będą przekazywane Dostawcy usług analitycznych. Dostawcy usług analitycznych będą wykorzystywać te informacje do oceny sposobu korzystania z naszych Usług przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie internetowej lub urządzeniach mobilnych do naszych celów oraz świadczenia innych usług powiązanych z wykorzystaniem witryny internetowej i sieci. Dostawcy usług analitycznych mogą również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli są do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Dostawców usług analitycznych. Zbieramy i wykorzystujemy te dane analityczne wraz z danymi analitycznymi pochodzącymi od innych Użytkowników w sposób, który w uzasadnionym stopniu uniemożliwia ich wykorzystanie do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Korzystając z naszej witryny internetowej, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawców usług analitycznych w sposób i do celów określonych powyżej.

 1. Czy powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych ?

W celach niezbędnych do wykonania umowy możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych następującym podmiotą.

- Home pl SA – hosting

- Alsendo sp. z o.o. – operator logistyczny (firmy kurierskie)

- PayPro SA (PayPro). – pośrednictwo w płatnościach on-line

- iFirma SA – księgowość

 1. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych? 
 2. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
 4. Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z Art. 19 RODO
 5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art 7 ust. 3 RODO
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, w tym profilowania. W tym wypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Jak chronimy twoje dane osobowe.

Serwis AVARSIHOLDING.PL ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony danych korzysta z certyfikatów SSL. Certyfikat SSL jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji . Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

Zastosowaliśmy szereg zabezpieczeń aby Państwa dane były chronione w maksymalnym stopniu.

- Zabezpieczenie sieci

- Hasła dostępowe przyznawane tylko ściśle określonym osobą

- Oprogramowanie antywirusowe

- Wszystkie transakcje są przetwarzane przez operatora obsługującego płatności, a powiązane z tym dane nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.